Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina jest samodzielną instytucją i nie podlega żadnej innej instytucji. Placówka została zarejestrowana w Companies House England and Wales, jako Company Limited by Guarantee (Charitable Company), numer działalności:8321826 .

Założycielkami szkoły są Katarzyna Stępień, pełniąca funkcję dyrektora szkoły ds. edukacji i Magdalena Głowacka – dyrektor ds. administracyjno-prawnych.

Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell znajduje się w rejestrze szkół uzupełniających Polskiej Macierzy Szkolnej, www.polskamacierz.org i każdego roku opłaca składki członkowskie.

Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell zarejestrowana jest na stronie portalu edukacyjnego Polska Szkoła,  prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, www.polska-szkola.pl

Placówka jest instytucją niezależną finansowo. Działalność szkoły jest finansowana z opłat uiszczanych przez rodziców. Dodatkowo szkoła pozyskuje środki z imprez szkolnych oraz dotacji przyznawanych przez Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła otrzymała dotacje w wysokosci £3518.25

Cała kadra szkolna, również asystenci, to doświadczeni w pracy z dziećmi profesjonaliści, przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadający obowiązkowe certyfikaty DBS Check.

Realizując nauczanie wczesnoszkolne, a także nauczanie języka polskiego jako języka drugiego oraz historii korzystamy z podręczników dla szkół polonijnych.